Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

JAKT  I  JÄRNBÄRARLAND

AVLYSNINGSJAKT

Från och med den 1 december råder avlysningsjakt inom hela GÄSO.

Följ noga de SMS som kommer attskickas ut så snart en ändring av antalet kvarvarande djur skett!
I det SMS som skickades ut i torsdags angavs dagsläget för kvarvarande älgar. Detta kan ha ändrats med jakt som skett härefter. Håll koll på nya SMS!
Läget i torsdags var 5 tjurar / 3 Kor, kvigor / 12 kalvar.

Jaktlag som enbart har kalv i grundtilldelning jagar enbart kalv,
Jaktlag med vuxna i tilldelning ser till att ligga en kalv före nästa vuxna som skjuts.
Först jagar man på sin grundtilldelning (så länge djur finns att tillgå) och när den är fylld börjar man om med en kalv innan nästa stora skjuts. (så länge det finns kalvar kvar)

Tjurar skall vara hornbärande och inga kapitala är tillåtna!

Omedelbart efter påskjutning rapporteras detta i SMS-listan!

Fällavgifte i år är:

Vuxen 450kr

Kalv 100kr

CWD övervakning under årets älgjakt.Läs på "Anslagstavlan"

Rapportera alla funna döda älgar annat än skjutna under jakt."Döda älgar"


 

Klicka på kartan och se den som Pdf fil


Områdets bankgironr.
Bg: 448-4515


Garpenbergs  Älgskötselområde i södra Dalarna har en areal på ca 45.000 hektar i typisk bergslagsnatur. Skogklädda bergsåsar, vars dalar upptas av sjöar och mindre vattendrag. Ett bergshistoriskt område där kopparbrytning vid Garpeberget är beskriven redan 1402. Jakt och fiske har långtgående traditioner inom området.
2009 den 20 augusti enades 43 jaktlag i området om bildandet av det nuvarande älgskötselområdet för att gemensamt hantera en i huvudsak egen älgstam. 2016 var vi 51 anslutna jaktlag.

kartaGASO