Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

JAKT  I  JÄRNBÄRARLAND

ÄLGMÖTE 2017
Reservera tid för Älgmötet som beräknas avhållas den 10 augusti i Åsgarns bygdegård.
Kallelse och möteshandlingar kommer att publiceras senare.

SPILLNINGSINVENTERING 2017
Resultatet är presenterat.
Kom bara ihåg att det presenterade antalet utgör ett index på hur stammen utvecklas och inte ett faktiskt antal älgar.
Garpenbergs ÄSO redovisade 97 av 100 trakter.
En trakt kom in för sent och två saknades helt!
På "Anslagstavlan" presenteras hur det ser ut.

VARGAR i GÄSO
Vi har vargrevir som delvis ligger inom gränserna för GÄSO.
Kringströvande vargar uppehåller sig regelbundet inne i området.
Hur vi hanterar älgavskjutningen kan vara avgörande för om vi fortsatt skall ha en bra och jaktbar älgstam.
Alla som ser vargspår eller vargar skall rapportera detta till rovdjursansvarig.
Kom ihåg att ange tidpunkt för obsen så att det går att skilja den från annan observation. (annars tar man för givet att det är samma varg)
Det är bara genom att rapportera spår och observationer vi kan förmedla vargförekomst så att det kan leda till en vettig vargförvaltning!
Hämta Lst information och revirkartan som Pdf HÄR

 

Varför avskjutningsregler? En avskjutningsregel som hålls konstant  under lång tid resulterar i att kapitala älgtjurar skjuts -Inte bara i Jämtland!

horndal

Mats Gradin, Horndal-Tomesbo, sköt denna
6 åriga 19-taggare på  230 kg!
Hunden Ymer var delaktig.kartaGASO 

Klicka på kartan så får du den som Pdf fil
Områdets bankgironr.
Bg: 448-4515


Garpenbergs  Älgskötselområde i södra Dalarna har en areal på ca 45.000 hektar i typisk bergslagsnatur. Skogklädda bergsåsar, vars dalar upptas av sjöar och mindre vattendrag. Ett bergshistoriskt område där kopparbrytning vid Garpeberget är beskriven redan 1402. Jakt och fiske har långtgående traditioner inom området.
2009 den 20 augusti enades 43 jaktlag i området om bildandet av det nuvarande älgskötselområdet för att gemensamt hantera en i huvudsak egen älgstam. 2016 var vi 51 anslutna jaktlag.